जय अम्बे गौरी Jai Ambe Gauri Lyrics | Jai Ambe Mata Aarti Lyrics in Hindi

Ambe Mata aarti lyrics in Hindi and English font. This Ambe Mata aarti is sung by Anuradha Paudwal. Ambe Mata Aarti Lyrics in Hindi जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरीतुमको निशिदिन ध्यावत, तुमको निशिदिन ध्यावतहरि ब्रह्मा शिवरी ॐ जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरीतुमको निशिदिन ध्यावत, तुमको निशिदिन ध्यावतहरि ब्रह्मा शिवरी ॐ …